Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bojnické zvesti

Bojnické zvesti - r. 2012 - č. 3

VEREJNÝ ZÁUJEM

Verejný záujem je spôsob konania, ktorý prináša majetkový alebo iný prospech všetkým, alebo aspoň väčšine občanov. Na verejný záujem v našom meste majú podstatný vplyv danosti, ktoré z neho robia významné stredisko cestovného ruchu. Obohacujú vedomosti, dušu, emócie. Vďaka ním navštevujú niektorí ľudia naše mesto viackrát. Iste menšiemu počtu zvýšená návštevnosť vadí ako narúšanie intimity domova, ale všetkým prispieva k dobru viacerými spôsobmi. Zvyšuje zamestnanosť, prispieva do rozpočtu mesta, čím znižuje tlak na zvyšovanie našich daní a hlavne prinášajú informácie z okolitého sveta, čím udržujú naše vedomie bohatšie, čulé, aktívne. Je v našom záujme návštevnosť zvyšovať, či aspoň udržovať na optimálnej úrovni, konať, aby sa návštevníci v našom meste dobre cítili. Podnikateľ, ktorý vychádza návštevníkom v ústrety hlučnou hudbou do neskorých nočných hodín, musí brať ohľad aj na spiacich susedov, ktorým jeho hudba nemusí lahodne znieť. Pre pohodlie návštevníkov trpí ich odhadzovanie odpadkov v okolí, ale pre nás je to verejný priestor nášho mesta a nám špina a neporiadok tam vadí, zvyšuje to náš poplatok za odvoz smetí, zhoršuje to mienku návštevníkov o kultúre nás, v meste trvalo žijúcich. Lebo k verejnému záujmu patrí aj čistota mesta, ulíc a verejných priestranstiev. A nielen čistota, ale aj vzhľad, údržba, účelnosť a aktuálnosť ich vybavenia. A to nielen verejné priestory, ale aj okolie súkromných podnikateľských objektov. To všetko, a ešte aj iné, tvorí mienku o meste. Súčasné prebudované námestie mienku vylepší.
Verejným záujmom je aj neznehodnocovať danosti mesta, ktoré sú pre návštevníkov zaujímavé. Zvlášť, keď je to danosť celosvetovo známa, najmä pre profesionálov histórie. Pôvodný prístupový chodník k Prepoštskej jaskyni, v lete bohato navštevovanej aj deťmi a mládežou zrušili, nový vedľa potoka predali, takže Prepoštská jaskyňa je pre verejnosť neprístupná. Pôvodný zámer vybudovať v blízkosti atraktívnu expozíciou pračloveka s podporou z fondov EÚ a vysadiť v blízkosti jaskyne porast - prales, v ktorom by sa cez letné prázdniny mohla pohybovať rodina pračloveka, ďalšia možná atraktivita Bojníc, zamenili za pár pozemkov na IBV. Pre IBV sú v meste zdravšie pozemky. Pasivitu súčasnej inteligencie mesta, keď treba ochrániť, zveľadiť a sprístupniť ojedinelé historické miesto, aké vo svete majú maximálnu ochranu, budúcnosť odsúdi.
Verejným záujmom je aj nevnášať do mesta trvalé zdroje znečisťovania prostredia, ktoré by stabilne dlhodobo zhoršovali zdravie. Takým bude cestný ťah do Žiliny medzi Prievidzou a Bojnicami, teraz rekreačnou zónou oboch miest. Súmestie trvalo rozdelí, zaberie najdrahšie pozemky využiteľné na možné vyššie ciele a nerešpektuje ochranu zdravia občanov, keď bude navždy vo dne v noci chrliť olovené, rakovinové exhaláty, ktoré budú celoživotne občania oboch miest vdychovať. Poslanci oboch miest by mali nárokovať vyvolanú investíciu s takto projektovanou trasou vybudovanie onkologického aspoň tisíclôžkového oddelenia a vyplácanie vysokých náhrad pozostalým. Aktívnejší obyvatelia mnohých miest vo svete si vedia presadiť, aby investori vybudovali pre výfukové autá, mestom len prechádzajúce, ďaleké vonkajšie obchádzky mesta.
Predpokladám, že ochrane i posúdeniu hodnoty verejného záujmu by prospelo zriadiť občiansku komisiu pre cestovný ruch ako poradný a pomocný orgán zastupiteľstva mesta. V meste je ešte dosť cirkevných a iných pozemkov a obhájiť verejný záujem - zveľaďovať, modernizovať mesto, prvky cestovného ruchu a občianskej vybavenosti, či aspoň ustáliť kompromisy medzi záujmami investorov a mestom, je a bude stále obtiažne. Vyžaduje si aktívne sa zapojiť do tohto procesu každému, kto svojimi vedomosťami, skúsenosťami vie argumentovať pre optimálny budúci rozvoj a potreby mesta.
- Ing. Stanislav Adámik -


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka