Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Nájomné byty

Poučenie

Žiadosť je nutné raz za 5 rokov písomne aktualizovať, ako aj nahlásiť každú podstatnú zmenu (korešpondenčnú adresu, adresu trvalého pobytu, tel. číslo a pod.)

K vybaveniu potrebujete – pre zaradenie žiadosti do zoznamu žiadateľov o byt

Vyplnenú žiadosť o prenájom bytu

K vybaveniu potrebujete – pred pridelením nájomného bytu (na vyzvanie)

  • Vyplnený dotazník
  • Potvrdenie žiadateľa a všetkých ostatných osôb zahrnutých do žiadosti o výške čistého mesačného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok (t.j. potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – zamestnanec, potvrdenie o podaní daňového priznania spolu s príjmami a výdavkami – SZČO, výmer o poberaní dôchodku, potvrdenie o poberaní prídavku na dieťa, potvrdenie o poberaní materského príspevku, potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku a pod.) Príjem nájomcu a osôb s ním bývajúcich nesmie prekročiť trojnásobok životného minima, alebo nesmie prekročiť štvornásobok životného minima, ak
  1. Členom tejto domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím
  2. Ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom
  3. Aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, sociálne a všeobecne prospešné spoločenské služby, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu obyvateľov obce
  • Občiansky preukaz

 

Poplatok

Záujemca o pridelenie nájomného bytu skladá finančnú zábezpeku vo výške 6-mesačného nájmu na účet mesta pred uzatvorením zmluvy o nájme bytu.

 

Vybavuje: Tatiana Bitarová, 046 512 16 10, tatiana.bitarova@bojnice.sk


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka