Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Osvedčovanie listín a podpisov

Osvedčovanie sa vykonáva v kancelárii Sekretariát na 1.poschodí MsÚ Bojnice.

Ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti mestského úradu, je možné osvedčenie vykonať i mimo úradnej miestnosti. V tomto prípade je potrebné si vopred dohodnúť konkrétne podmienky a termín vykonania osvedčenia.

Osvedčovanie podpisov na listinách
Potrebným dokladom pre vykonanie osvedčenia je platný doklad totožnosti - občiansky preukaz (prípadne cestovný pas, u cudzincov - povolenie na pobyt).

Osvedčenie podpisu nie je možné vykonať:

  • na základe „Žiadosti o vydanie občianskeho preukazu“ vydanej Policajným zborom, pretože to nie je verejná listina určená na právny úkon osvedčovania podpisu,
  • na listine, ktorá sa má použiť v cudzine,
  • na listine, ktorá je napísaná v cudzom jazyku.

 

Osvedčovanie podpisu na listine so vzťahom k cudzine a na listine, ktorá je napísaná v cudzom jazyku vykonáva výlučne notár.

 

Správny poplatok za osvedčenie je 2,-€ / podpis

 

Osvedčovanie listín

Potrebným dokladom pre vykonanie osvedčenia je platný doklad totožnosti - občiansky preukaz (prípadne cestovný pas, u cudzincov - povolenie na pobyt), originál listiny a jej fotokópia.

Osvedčenie listiny nie je možné vykonať ak:

  • ide o listinu, ktorá sa má použiť v cudzine (takéto overenie vykonáva notár)
  • je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku (takéto overenie vykonáva notár) nevzťahuje sa na listiny napísané v českom jazyku
  • ide o kópie preukazov (občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov)
  • ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností (geometrický plán, výpis z katastra nehnuteľností geometrické mapy a pod.)
  • sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženým originálom
  • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (mapy, geometrické plány).

 

Správny poplatok za každú začatú stranu je 2,-€.

 

Vybavuje: Mgr. Andrea Ciráková, 046 / 512 16 05, andrea.cirakova@bojnice.sk


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka