Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zverejnenie zámeru prenajať majetok mesta Bojnice - TS Bojnice

Osobitný zreteľ - parc.č. 134/3 a 131/2 (Dubnica)

Mesto Bojnice v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ...viac...

Zverejnené 4.10.2019 -správca- Vyprší o 3 dni.


 

Osobitný zreteľ - parc.č. 129 (Dubnica)

Mesto Bojnice v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ...viac...

Zverejnené 4.10.2019 -správca- Vyprší o 3 dni.


 

Predaj a ponuka majetku - ARCHÍV


 

Zverejnenie zámeru prenajať majetok mesta Bojnice - TS BojniceVytlačiť
 

Technické služby, p.o.m., Bojnice v zmysle § 9a zákona  č. 138/1991 Zb. v znení neskorších zmiena a doplnkov týmto zverejňuje svoj zámer prenajať nehnuteľný majetok mesta Bojnice - nehnuteľnosť – objekt Garáží Dubnica o výmere 351 m2, nachádzajúci sa na parcele č. 955 v k.ú. Dubnica v  Bojniciach  z dôvodu hodného osobitného zreteľa  za týchto podmienok:

  • doba nájmuod 1.1.2019 do 31.12.2021
  • nájomné: obvyklé
  • účel nájmu: prevádzkovanie výrobných priestorov a kancelária

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že nájomca v minulom období  vykonal so súhlasom prenajímateľa technické zhodnotenie nehnuteľnosti.

 

 

Technické služby, p.o.m., Bojnice v zmysle § 9a zákona  č. 138/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje svoj zámer prenajať nehnuteľný majetok mesta Bojnice - plochy na parkoviskách /na autobusovom parkovisku pod Régiou a na parkovisku pri Plážovom kúpalisku/  za týchto podmienok:

  • doba nájmu: od 1.1.2019 do 31.12.2019
  • účel nájmu: praktický výcvik autoškôl
  • nájomné:obvyklé

Záujemcovia môžu písomné prihlášky podávať v lehote do 3.9.2018 na adresu:

Technické služby, p.o.m., Rybníčky 6, Bojnice 972 01 


 

Zverejnené 10.8.2018 -správca-


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka