Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov – 19.9.2018

Predaj a ponuka majetku - ARCHÍV


 

Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov – 19.9.2018Vytlačiť
 

Mesto Bojnice v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 9) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok.

Predmetom prenájmu sú nebytové priestory vo vlastníctve mesta Bojnice

v prístavbe Kultúrneho domu, Hurbanovo námestie 19/45 v Bojniciach, parc. č. 2119,

na 1. poschodí, miestnosť upratovačky o rozlohe 2,80 m2, vchod zo západnej strany budovy po točitých schodoch – vhodná iba ako sklad.

Ponuky záujemcov o prenájom nebytových priestorov je potrebné doručiť: do podateľne Mestského úradu v Bojniciach, Sládkovičova 1, v zalepenej obálke s označením „Prenájom NP - neotvárať“ najneskôr do 4.10.2018.

Ponuka musí obsahovať: účel využitia nebytového priestoru, výšku nájmu za mesiac, požadovaná doba nájmu, identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko u fyzickej osoby alebo obchodný názov, sídlo u právnickej osoby, IČO, tel. kontakt, mail).

 


 

Zverejnené 19.9.2018 -správca-


 

dnes je: 20.3.2019

meniny má: Víťazoslav, Klaudius

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka