Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov – 2.10.2018

Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov – 15.1.2019

Mesto Bojnice v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 9) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení n ...viac...

Zverejnené 15.1.2019 -správca- Vyprší o 12 dní.


 

Zverejnenie zámeru mesta Bojnice dať do prenájmu nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Bojnice v zmysle ustanovenia § 9a, ods.9) písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v ...viac...

Zverejnené 14.1.2019 -správca- Vyprší o 13 dní.


 

Ponuka majetku - parc.číslo 3545/1

Mesto Bojnice v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ...viac...

Zverejnené 28.11.2018 -správca-
Aktualizované: 6.12.2018 -správca-


 

Ponuka majetku - parc. číslo 1101/2 a 91-188/101

Mesto Bojnice v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ...viac...

Zverejnené 28.11.2018 -správca-


 

Ponuka majetku - parc. číslo 1549/9

Mesto Bojnice v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ...viac...

Zverejnené 28.11.2018 -správca-


 

Predaj a ponuka majetku - ARCHÍV


 

Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov – 2.10.2018Vytlačiť
 

Mesto Bojnice v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 9) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok.

Predmetom prenájmu je:

1. nebytový priestor vo vlastníctve mesta Bojnice v polyfunkčnej budove na Hurbanovom námestí 47/36 v Bojniciach, postavený na pozemku parcela. č. 2314/2, vo výmere 178,12 m2 (prízemie, 1. poschodie a podkrovie) za účelom prevádzky ubytovania penziónového typu. 

Ponuka musí obsahovať: návrh účelu využitia nebytového priestoru, výšku nájmu na m2 a rok, požadovanú dobu nájmu, identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko u FO alebo obchodný názov, sídlo u PO, IČO, telef. kontakt, mail)

2. nebytový priestor v tom istom objekte na Hurbanovom námestí 47/36 v Bojniciach  v celkovej výmere 38,92 m2 (miestnosť na prízemí vpravo) na prevádzkovanie vlastnej podnikateľskej činnosti a súčasne Turisticko-informačnej kancelárie.

Ponuka musí obsahovať:  výšku nájmu na m2 a rok, požadovanú dobu nájmu, identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko u FO alebo obchodný názov, sídlo u PO, IČO, telef. kontakt, mail)

Priestory sa prenajímajú iba spolu.

Ponuky záujemcov o prenájom nebytových priestorov je potrebné doručiť: na Mestský úrad, Sládkovičova 1, 972 01 Bojnice, v zalepenej obálke s označením „Prenájom NP - neotvárať“ najneskôr do 17.10.2018.

 

foto

 


 

Zverejnené 2.10.2018 -správca-


 

dnes je: 18.1.2019

meniny má: Bohdana

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka