Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov

Zverejnenie zámeru mesta Bojnice dať do prenájmu nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa – 5.6.2019 (KD Dubnica)

Mesto Bojnice v zmysle ustanovenia § 9a, ods.9) písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v ...viac...

Zverejnené 5.6.2019 -správca- Vyprší o 2 dni.


 

Predaj a ponuka majetku - ARCHÍV


 

Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorovVytlačiť
 

Mesto Bojnice v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 9) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok.

 

Predmetom prenájmu sú nebytové priestory vo vlastníctve mesta Bojnice:

- v Dome služieb, Sládkovičova ulica 210/50, Bojnice, parc. č. 2073, LV č. 1, na prízemí budovy o celkovej rozlohe 116,35 m2     

- v budove Kultúrneho centra, Hurbanovo námestie 19, Bojnice, parc. č. 2119, LV č. 1, priestor na vonkajšej strane obvodového plášťa budovy o rozlohe 1,16 m2 – pred vstupom do Kongresovej sály.

 

Ponuky záujemcov o prenájom nebytových priestorov je potrebné doručiť: do podateľne Mestského úradu v Bojniciach, Sládkovičova 1, v zalepenej obálke s označením „Prenájom NP - neotvárať“ najneskôr do 7.11.2018.

 

Ponuka musí obsahovať: účel využitia nebytového priestoru, výšku nájmu na m2 a rok, požadovanú dobu nájmu, identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko u fyzickej osoby alebo obchodný názov, sídlo u právnickej osoby,  IČO, tel. kontakt, mail).


 

Zverejnené 23.10.2018 -správca-


 

dnes je: 25.6.2019

meniny má: Olívia, Tadeáš

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka