Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov

Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov – 15.1.2019

Mesto Bojnice v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 9) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení n ...viac...

Zverejnené 15.1.2019 -správca- Vyprší o 12 dní.


 

Zverejnenie zámeru mesta Bojnice dať do prenájmu nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Bojnice v zmysle ustanovenia § 9a, ods.9) písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v ...viac...

Zverejnené 14.1.2019 -správca- Vyprší o 13 dní.


 

Ponuka majetku - parc.číslo 3545/1

Mesto Bojnice v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ...viac...

Zverejnené 28.11.2018 -správca-
Aktualizované: 6.12.2018 -správca-


 

Ponuka majetku - parc. číslo 1101/2 a 91-188/101

Mesto Bojnice v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ...viac...

Zverejnené 28.11.2018 -správca-


 

Ponuka majetku - parc. číslo 1549/9

Mesto Bojnice v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ...viac...

Zverejnené 28.11.2018 -správca-


 

Predaj a ponuka majetku - ARCHÍV


 

Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorovVytlačiť
 

Mesto Bojnice v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 9) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok.

 

Predmetom prenájmu sú nebytové priestory vo vlastníctve mesta Bojnice:

- v Dome služieb, Sládkovičova ulica 210/50, Bojnice, parc. č. 2073, LV č. 1, na prízemí budovy o celkovej rozlohe 116,35 m2     

- v budove Kultúrneho centra, Hurbanovo námestie 19, Bojnice, parc. č. 2119, LV č. 1, priestor na vonkajšej strane obvodového plášťa budovy o rozlohe 1,16 m2 – pred vstupom do Kongresovej sály.

 

Ponuky záujemcov o prenájom nebytových priestorov je potrebné doručiť: do podateľne Mestského úradu v Bojniciach, Sládkovičova 1, v zalepenej obálke s označením „Prenájom NP - neotvárať“ najneskôr do 7.11.2018.

 

Ponuka musí obsahovať: účel využitia nebytového priestoru, výšku nájmu na m2 a rok, požadovanú dobu nájmu, identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko u fyzickej osoby alebo obchodný názov, sídlo u právnickej osoby,  IČO, tel. kontakt, mail).


 

Zverejnené 23.10.2018 -správca-


 

dnes je: 18.1.2019

meniny má: Bohdana

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka