Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov – 11.4.2019

Zverejnenie zámeru prenájmu plôch na nebytových priestoroch - 19.07.2019 (oplotenie Autocamping)

Mesto Bojnice v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 9) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení n ...viac...

Zverejnené 19.7.2019 -správca- Vyprší o 4 dni.


 

Predaj a ponuka majetku - ARCHÍV


 

Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov – 11.4.2019Vytlačiť
 

Mesto Bojnice v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 9) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok.

Predmetom prenájmu je nebytový priestor vo vlastníctve mesta Bojnice v polyfunkčnej budove na Hurbanovom námestí 47/36 v Bojniciach, postavený na pozemku parcela. č. 2314/2, vo výmere 178,12 m2 - 1. poschodie, podkrovie a jedna miestnosť na prízemí vľavo.

Nájom bude na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 1 rok.

Ponuka musí obsahovať: návrh účelu využitia nebytového priestoru, výšku nájmu na m2 a rok, identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, IČO, tel. kontakt, mail u FO alebo obchodný názov, sídlo, IČO, tel. kontakt, mail u PO)

Ponuky záujemcov o prenájom nebytových priestorov je potrebné doručiť: na Mestský úrad, Sládkovičova 1, 972 01 Bojnice, v zalepenej obálke s označením „Prenájom NP - neotvárať“ najneskôr do 23.4.2019 do 12.00 h.

budova


 

Zverejnené 11.4.2019 -správca-


 

dnes je: 20.7.2019

meniny má: Iľja, Eliáš

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka