Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov – 7.5.2019 (KD Dubnica)

Osobitný zreteľ - 14.05.2019

Mesto Bojnice v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ...viac...

Zverejnené 14.5.2019 -správca- Vyprší o 2 dni.


 

Predaj a ponuka majetku - ARCHÍV


 

Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov – 7.5.2019 (KD Dubnica)Vytlačiť
 

Mesto Bojnice v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 9) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje formou podnájmu cez nájomcu Kultúrne centrum Bojnice p.o.m. zámer prenajať nehnuteľný majetok na dobu jedného roka.

Predmetom prenájmu je nebytový priestor vo vlastníctve mesta Bojnice v kultúrnom dome Dubnica na Moyzesovej ulici č. 2/1075 v Bojniciach, postavený na pozemku parcela. č. 1/1 v k. ú. Dubnica. Nájom bude uzatvorený na dobu určitú 1 rok.

Ponuka musí obsahovať: účel využitia nebytového priestoru, výšku nájmu, identifikačné údaje záujemcu: meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, IČO, tel. kontakt, mail u FO alebo obchodný názov, sídlo, IČO, tel. kontakt, mail u PO.

Ponuky záujemcov o prenájom nebytových priestorov je potrebné doručiť: na Mestský úrad, Sládkovičova 1, 972 01 Bojnice, v zalepenej obálke s označením „Prenájom NP - neotvárať“ najneskôr do 13.5.2019.


 

Zverejnené 7.5.2019 -správca-


 

dnes je: 27.5.2019

meniny má: Iveta

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka