Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zverejnenie zámeru prenájmu plôch na nebytových priestoroch - 16.07.2019

Osobitný zreteľ - parc.č. 134/3 a 131/2 (Dubnica)

Mesto Bojnice v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ...viac...

Zverejnené 4.10.2019 -správca- Vyprší dnes.


 

Osobitný zreteľ - parc.č. 129 (Dubnica)

Mesto Bojnice v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ...viac...

Zverejnené 4.10.2019 -správca- Vyprší dnes.


 

Predaj a ponuka majetku - ARCHÍV


 

Zverejnenie zámeru prenájmu plôch na nebytových priestoroch - 16.07.2019Vytlačiť
 

Mesto Bojnice v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 9) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok.

Predmetom prenájmu je  majetok mesta Bojnice, resp. časti nebytových  priestorov vo vlastníctve mesta Bojnice:

  • plocha okna vo výmere 90 cm x116 cm na  polyfunkčnom objekte ( infocentrum)  v Bojniciach na Hurbanovom námestí, č. súp. č. 47, Bojnice, parc. č. 2314,  v k. ú. Bojnice, zapísanej na LV č. 1, v prízemí budovy
  • plocha vo výmere 98 cm x 170 cm vo vitríne pod hodinami na Hurbanovom námestí, parc. č. 1706/1,  v k. ú. Bojnice, zapísanom na LV č. 1
  • plocha vo výmere 510 cm x 240 cm na fasáde Kultúrneho centra Bojnice, postaveného na pozemku parc. č.  2119 v k.ú. Bojnice, na Hurbanovom námestí, súp. č. 19,  zapísanom  na LV č. 1,  s umiestnením  reklamy na strane od parkoviska,
  • plocha vo výmere 300 cm x 150 cm na fasáde prevádzkového objektu, postavenom na pozemku parc. č. 2519 v k.ú. Bojnice, zapísanom na LV č. 1

 

Ponuky záujemcov o prenájom plôch na  nebytových priestoroch  je potrebné doručiť: do podateľne Mestského úradu v Bojniciach, Sládkovičova 1, v zalepenej obálke s označením „Prenájom plôch  - neotvárať“ najneskôr do 19.7.2019 do 12.00 h.

Ponuka musí obsahovať: účel využitia nebytového priestoru – vizualizáciu reklamy,  požadovanú dobu nájmu, identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, IČO u fyzickej osoby alebo obchodný názov, sídlo, IČO u právnickej osoby, tel. kontakt, e-mail).

Informácie na tel. č. 046/512 16 10, prípadne  046/5121611, resp. osobne na MsÚ v Bojniciach, oddelení správy majetku mesta č. dverí 6 a 10.


 

Zverejnené 16.7.2019 -správca-


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka