Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Projekty EÚ

Rekonštrukcia MŠ v Bojniciach, v miestnej časti Dubnica

logo eu

Cieľ projektu: 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách
Prijímateľ: Mesto Bojnice
Celkové oprávnené výdavky projektu: 268 000,00 EUR
Poskytnutá výška NFP: 254 600,00 ...viac...


 

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Bojniciach

eu

 

 

V júli roku 2017 podalo mesto Bojnice  na Ministerstvo životného prostredia SR Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) pre projekt  s názvom : „Podpora predchád ...viac...


 

Zlepšenie technického stavu odborných učební v Základnej škole, Bojnice

eu


V marci roku 2017 podalo mesto Bojnice  na Trenčiansky samosprávny kraj, ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný operačný program ( SO pre IROP), projektový zámer s názvom : „Zlepšenie t ...viac...


 

Zníženie energetickej náročnosti objektu Mestský úrad v Bojniciach

logo

   
Dňa 12.4.2016 mesto Bojnice predložilo spracovanú Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  na sprostredkovateľský  orgán Operačného programu Kvalita ž ...viac...


 

Ochrana ovzdušia v mesta Bojnice – nákup multifunkčnej čistiacej techniky

logo

Mesto Bojnice podalo dňa 30.10.2009 na  Riadiaci orgán pre Operačný program životné prostredie Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom: „Ochrana ovzdušia v meste Bojnice – nákup ...viac...


 

Projekt Aktívny občan v modernej európskej samospráve financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov

logo


 
V rámci projektu Aktívny občan v modernej európskej samospráve boli využité 3 komunikačné nástroje: webové stránky APUMS a zapojených miest, publikácia o projekte a DVD nosiče obsahuj ...viac...


 

Rekonštrukcia zariadenia pre seniorov - domov dôchodcov

logo_eu.png

Iný rozmer, ako len výmenu starého za nové, sme hľadali aj v projekte Rekonštrukcia a rozšírenia zariadenia pre seniorov Domov dôchodcov Bojnice. Naše mesto starne, máme 23 % obyvateľov star ...viac...


 

Rekonštrukcia centrálnej časti námestia

logo_eu.png

Rekonštrukciu centrálnej časti mesta Bojnice Hurbanovho námestia, sme postupne krok za krokom pripravovali od roku 2004: obstaranie projektu, jeho vizualizácia a predstavenie verejnosti, verejná d ...viac...


 

Našim deťom - skvalitnenie vzdelávania na ZŠ s MŠ v Bojniciach prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie vybavenia

logo_eu.png
 

Modernizácia verejného osvetlenia

logo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesto Bojnice dňa 6.5.2010 podpísalo s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenskou inovač ...viac...


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka