Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuálne oznamy

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, v územnom obvode okresu Prievidza Vytlačiť
 

fotoOkresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V y h l a s u j e

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,

v územnom obvode okresu Prievidza,

od 18. 07. 2019 o 09:00hod  - do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch z a k a z u j e  najmä:

 • zakladať a udržiavať ohne,
 • používať otvorený oheň,
 • fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

   

Vlastníci, správcovia, alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í  najmä :

 • zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť, pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať, a zabezpečuje jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov, 
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
 • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na :
 1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
 2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
 3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
 • zabezpečiť, aby každý pracovný stroj používaný pri spracovaní dreva a zvyškov po ťažbe bol vybavený aspoň jedným prenosným hasiacim prístrojom vhodného druhu s hmotnosťou náplne hasiacej látky najmenej 5 kg.

 

pplk. Ing. Stanislav Kmeť, v.r.
riaditeľ


 

Zverejnené 18.7.2019 -správca-


 

Oznámenie o odstávke EE - 16.08.2019Vytlačiť
 

fotoOznamujeme Vám, že v termíne od 16.08.2019 6:45 do 16.08.2019 18:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovatela distribučnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s..

ČOM 6204882 EIC 24ZSS62048820003 (Kpt. Nálepku 1589, Bojnice)


 

Zverejnené 16.7.2019 -správca- Vyprší o 28 dní.


 

Oznámenie o odstávke EE - 20.08.2019Vytlačiť
 

fotoOznamujeme Vám, že v termíne od 20.08.2019 7:00 do 20.08.2019 19:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovatela distribučnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s..

Zoznam odberných miest 


 

Zverejnené 16.7.2019 -správca- Vyprší o 32 dní.


 

Oznámenie o odstávke EE - 16.08.2019Vytlačiť
 

fotoOznamujeme Vám, že v termíne od 16.08.2019 6:30 do 16.08.2019 18:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovatela distribučnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s..

Zoznam odberných miest 


 

Zverejnené 16.7.2019 -správca- Vyprší o 28 dní.


 

Oznámenie o odstávke EE - 14.08.2019Vytlačiť
 

fotoOznamujeme Vám, že v termíne od 14.08.2019 7:00 do 14.08.2019 19:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovatela distribučnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s..

Zoznam odberných miest


 

Zverejnené 16.7.2019 -správca- Vyprší o 26 dní.


 

Odporúčania pre občanov v súvislosti s vysokými teplotami Vytlačiť
 

fotoVYSOKÉ TEPLOTY
Extrémne vysoké až tropické teploty prinášajú rad zdravotných rizík, ktoré môžu spôsobovať vážne kolapsové stavy, za istých podmienok vedúce až k prípadným úmrtiam osôb chorých najmä na kardiovaskulárne ochorenia, vysoký krvný tlak, termoregulácie a závažné hormonálne ochorenia. Záťaž teplom môže viesť k poklesu výkonnosti, zvýšenej únavnosti a môže spôsobiť až prehriatie organizmu so zvýšením telesnej teploty, malátnosťou, ospalosťou, bolesťami hlavy, závratmi, nevoľnosťou až zvracaním.

Horúčavy môžu u človeka spôsobiť:

 • dehydratáciu,
 • úpal,
 • prehriatie,
 • kŕče,
 • kolaps organizmu.


Ohrozené skupiny:
• deti do 4 rokov,
• starší ľudia nad 65 rokov,
• ženy – tehotné, dojčiace, s redukčnými diétami,
• dlhodobo chorí – s kardiovaskulárnymi, respiračným i alebo mentálnymi ochoreniami,
• ľudia s nadváhou,
• ľudia užívajúci niektoré typy liekov (na odvodnenie, vysoký krvný tlak, nespavosť...),
• ťažko zdravotne postihnutí ľudia,
• ľudia s určitými profesiami (ťažko fyzicky pracujúci, športovci a podobne),
• ľudia obývajúci podkrovia, sociálne zariadenia, žijúci osamelo.

ODPORÚČANIA
• dodržiavať pitný režim,
• ľahšie sa stravovať,
• vhodne sa obliekať,
• zabezpečiť domovy a pracoviská pred prenikaním priamych slnečných lúčov cez okná alebo svetlíky, tienením, napr. žalúziami alebo roletami,
• vhodne si rozvrhnúť aktivity medzi 12:00 a 16:00 a nezdržiavať sa na priamom slnku,
• aspoň raz denne sa osviežovať vlažnou sprchou (pozor na príliš studenú vodu),
• používať ľahké svieže vône,
• vyberať si pleťové krémy s UV ochranou,
• nefajčiť,
• pri cestovaní použiť slnečné okuliare, opaľovacie krémy alebo tieniace fólie lebo prudké slnko spáli nechránenú pokožku už za 20 minút.

POŽIARE
Vysoká teplota, dlhotrvajúce sucho, nízka vlhkosť vzduchu a silný vietor, to sú podmienky pre vznik a šírenie lesného požiaru, požiare suchej trávy, krovín ale aj odpadov. Požiar v lese sa môže šíriť aj pod zemou, čo je veľmi nebezpečné, pretože je ťažké predpokladať jeho šírenie.

Prevencia :

 • oheň zakladáme v lese iba na vyhradených miestach, nezahadzujeme sklenené veci a ohorok z cigarety,
 • oheň nezakladáme pri silnejšom vetre a oheň nikdy nenechávame bez dozoru,
 • Pred odchodom skontrolujeme stav ohniska - pahreba nesmie obsahovať žeravé uhlíky, ktoré by mohol vietor rozfúkať,
 • je potrebné byť na eventuálny požiar pripravený: voda, plachta na hasenie a pod.


Čo robiť v prípade požiaru

 • okamžité ohlásenie požiaru na čísle tiesňového volania 112 alebo 150,
 • ak je to nutné požiar treba uhasiť, alebo vykonať potrebné opatrenia na zabránenie jeho šíreniu uzavrite prívod plynu,
 • v prípade potreby vyveďte zvieratá a zoberte si cenné veci mimo priestoru požiaru,
 • uvoľnite prístupové cesty záchranným zložkám a nekomplikujte činnosť, 
 • v prípade potreby a na základe výzvy poskytnúť súčinnosť záchranným zložkám.


Prívalové dažde
Silné prehánky spojené s búrkovou činnosťou sú v letnom období častým a bežným javom. Vo väčšine prípadov trvajú krátko (do 30 minút). Niekedy sa však vytvorí mimoriadne aktívna búrková bunka a vo veľmi krátkom čase z nej vypadne extrémne množstvo zrážok, ktoré nestačia normálne odtiecť, prípadne vsiaknuť. Vysoké nebezpečenstvo vzniká, ak sa takýchto buniek vytvorí opakovane, v približne rovnakej oblasti.

Takmer polovicu úmrtí počas záplav tvoria úmrtia vo vozidlách. Šoférovanie cez zaplavené oblasti môže byť extrémne rizikové. Ak vás zastihne táto pohroma v aute, tak:

 • Nikdy nejazdite cez zaplavenú cestu alebo most, ak neviete odhadnúť hĺbku vody. Auto pri ponorení karosérie ľahko stratí kontakt s vozovkou. Na mostoch hrozí aj ich zrútenie.
 • Vráťte sa späť a pohľadajte inú cestu.
 • Zastaňte na vyvýšenom mieste.
 • Počúvajte rádio a dopravný servis.
 • Neostávajte v zaplavenom aute – ak ho zaleje voda, vystúpte a nájdite si vyvýšené miesto.


Čo robiť ak nás zastihne búrka
Na túru chodievajte v skupine najmenej troch osôb. Ak by sa stal úraz jednému z vás, druhý poskytuje pomoc priamo na mieste a tretí vyhľadá pomoc v okolí.

Snažíme sa opustiť voľné priestranstvo - lúku, pole, vodnú plochu. Keď to nestihneme a nejde o vodnú plochu, potom sa treba zdržiavať čo najnižšie - ľahneme si.

Vyhýbame sa korytám potokov a snažíme sa búrku prečkať na bezpečnom mieste – horská chata, auto, autobus. Síce to nie sú úplne bezpečné miesta, ale vždy je menšie riziko zásahu bleskom ako na priamom priestranstve.

Počas búrky sa snažíme nebežať, nebicyklujeme, vypneme mobilný telefón, odložíme dáždnik a nenosíme nad úrovňou hlavy žiadne predmety kde je kov – slúžili by ako zvod blesku. Tak isto sa vyhýbame silno premočenej zemi – voda je vodičom elektrického prúdu. Voda má väčšiu vodivosť ako zem - V mokrom teréne sa prúdy po údere blesku môžu šíriť až na vzdialenosť 300 metrov.

Treba stáť na vzdialenosť menšiu ako 2 metre od vysokých osamotených predmetov – stromy, komíny, budovy, ktoré nie sú zaistené bleskozvodom.

Asi v 10 % prípadoch sa kanál blesku vetví, blesk takto zasiahne viacero predmetov (ľudí). Ak stanujeme v horách – včas opustíme stan a zostúpime do doliny. Najvhodnejšie je mať dopredu premyslené miesto úkrytu. Na zistenie aktuálneho stavu počasia je vhodné mať vždy pri sebe komunikačné prostriedky a pomocou nich sledovať predpovede počasia.

Počas búrkového obdobia bivaky plánujeme mimo hrebeňov hôr a mimo otvorených priestranstiev. Vodné plochy sa snažíme opustiť ešte pred príchodom búrky, pretože silný vietor a následné vysoké vlny nám môžu skomplikovať situáciu. Počas búrky je nebezpečné chytať ryby, pretože udica priťahuje blesky. Neschovávajte sa pod skalné previsy a jaskyne ak jej dĺžka nie je aspoň 1 1/2 výšky dospelého človeka a nad hlavou nie je voľný priestor minimálne 1/2 dĺžky dospelého človeka, od vchodu treba dodržať vzdialenosť minimálne meter. Je vhodné si čupnúť. Pokyny je dôležité dodržať predovšetkým z bezpečnostných dôvodov. Ak blesk udrie v našej blízkosti, po mokrej skale bude zostupovať k nášmu miestu úkrytu. Má tri možnosti postupovania – vľavo, vpravo, alebo pôjde cez vnútornú stranu výklenku, v ktorom sme my. Ak nedodržíme doporučenú vzdialenosť, hrozí že preskočí na nás, pretože spĺňame funkciu „vodivého mostíka“. Vzdialenosť medzi osobami nemá byť menšia ako 3 m.

Prvá pomoc pri zasiahnutí bleskom
• zváženie situácie – dbáme na vlastnú bezpečnosť,
• zabezpečíme privolanie pomoci,
• pri zastavení dýchania a obehu poskytneme prvú pomoc, ak je osôb viac resuscitujeme osoby, ktoré sú priamo v ohrození života,
• vykonáme protišokové opatrenia, ošetríme rany a popáleniny.


 

Zverejnené 3.7.2019 -správca- Vyprší o 43 dní.


 

Oznámenie o odstávke EE - 08.08.2019Vytlačiť
 

Oznamujeme Vám, že v termíne od 08.08.2019 7:00 do 08.08.2019 19:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovatela distribučnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s..


Zoznam odberných miest


 

Zverejnené 1.7.2019 -správca- Vyprší o 20 dní.


 

Oznámenie o odstávke EE - 06.08.2019Vytlačiť
 

Oznamujeme Vám, že v termíne od 06.08.2019 7:00 do 06.08.2019 19:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovatela distribučnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s..


Zoznam odberných miest


 

Zverejnené 1.7.2019 -správca- Vyprší o 18 dní.


 

Africký mor ošípanýchVytlačiť
 

Africký mor ošípaných (AMO) je vysoko nákazlivá choroba domácich a divých ošípaných. Nepredstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie ale je zničujúca pre hospodárstvo. Neexistuje proti nej žiadna vakcína. 


Môže sa šíriť z jednej oblasti alebo krajiny do inej prostredníctvom ľudí, ktorí prenášajú nakazené ošípané alebo kontaminované výrobky z bravčového mäsa alebo oblečenie. 
Zabráňte šíreniu choroby. Pre viac informácií: www.oie.int/asf

Africký mor ošípaných
Komerčné chovy ošípaných
Poľovníci
Chovatelia ošípaných
Cestujúci
Dopravné a kontrolné orgány


 

Zverejnené 21.6.2019 -správca- Vyprší o 2 dni.


 

Opatrovateľ/ka pre opatrovanie občanov Vytlačiť
 

erbMesto Bojnice hľadá záujemcov o prácu  opatrovateľ /ka/ obyvateľov mesta v ich domácnosti. Opatrovateľ /ka/ musí spĺňať kvalifikačné predpoklady: Stredné vzdelanie bez maturity a kurz opatrovateľskej služby v rozsahu min. 220 hodín alebo byť absolventom strednej zdravotníckej školy. Možnosť pracovať na plný pracovný úväzok (v rozsahu 37,5 hod./týždenne), príp. na skrátený pracovný úväzok. Plat ( brutto ) 612,50 Eur (plný pracovný úväzok). Termín nástupu dohodou.

Záujemcovia sa môžu hlásiť osobne na Mestskom úrade v Bojniciach, kancelária č. 4 (p. Vidová, tel.: 046/5121609), alebo môžu zaslať žiadosť na adresu: Mestský úrad, Sládkovičova 1, 972 01 Bojnice.


 

Zverejnené 23.5.2019 -správca-


 
Položky 1-10 z 87

dnes je: 19.7.2019

meniny má: Dušana

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka