Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výberové konanie - príslušník MsPVytlačiť
 

erbPrimátor Mesta Bojnice PhDr. František Tám MBA
vypisuje výberové konanie na funkciu
príslušník Mestskej polície v Bojniciach

 

Názov a sídlo zamestnávateľa:

Mesto Bojnice, Sládkovičova 176/1, 972 01 Bojnice

funkcia, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním:

príslušník Mestskej polície (počet voľných miest dve)

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • úplné stredné vzdelanie

 

Predpoklady, kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:

 • vek najmenej 21 rokov,
 • morálna a občianska bezúhonnosť,
 • zdravotná, fyzická (previerky) a duševná spôsobilosť,
 • vodičský preukaz skupiny B,
 • komunikatívnosť,
 • zvládanie vysokého pracovného nasadenia,
 • samostatnosť, flexibilita,
 • ochota pracovať aj nad rámec stanovenej pracovnej doby,
 • práca s PC na základnej úrovni: Microsoft Word, Excel, Outlook a internet,
 • odborná spôsobilosť v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii    v znení neskorších predpisov je výhodou
 • ovládanie úradného jazyka (slovom aj písmom)

 

K písomnej prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť:
-   úradne overené kópie dokladov o splnení kvalifikačného predpokladu,
-   profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe,
-   výpis registra trestov nie starší ako tri mesiace,
-   lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon činnosti   príslušníka mestskej polície ( aj na prácu v noci) nie staršie ako tri mesiace,
-   čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony úradne overené, písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, telefonický kontakt resp. emailovú adresu.

 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberové konanie:

 • Kandidát na miesto zašle alebo osobne odovzdá prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami do 08.11.2019 do 14.00 h (rozhodne dátum doručenia) na Mestskom úrade Bojnice  Sládkovičova 1, 972 01 Bojnice podateľňa v uzavretej obálke označenej ,,VÝBEROVÉ KONANIE - príslušník Mestskej polície, NEOTVÁRAŤ" Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihlásením uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady, najneskôr 3 dní pred termínom jeho konania.

 

Výberová komisia si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nesplnili požadované predpoklady a právo nevybrať žiadneho uchádzača.

V Bojniciach dňa 07.10.2019


PhDr. František Tám MBA, v.r.
primátor mesta


 

Zverejnené 7.10.2019 -správca- Vyprší o 15 dní.


 

dnes je: 24.10.2019

meniny má: Kvetoslava

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka