Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Strategické dokumenty

Vážení obyvatelia Bojníc.
Naše mesto Bojnice i keď má len necelých päťtisíc obyvateľov, vďaka turistickému ruchu a zámku je známe nielen na Slovensku ale i vo svete. Pred rokom, v aprílovom vydaní Bojnických zvestí, som Vám oznámil, že začíname s prvou etapou rekonštrukcie centrálnej časti mesta Bojnice – Hurbanovho námestia.
Rekonštrukčné a stavebné práce, ktoré trvali necelý rok sú ukončené. Kolaudačné konanie sa uskutočnilo 19. apríla 2012. Skôr ako sa začalo s obnovou samotného námestia bolo potrebné v prvom rade vymeniť viac ako päťdesiat ročné podzemné inžinierske siete. Obnovu plynárenských rozvodov investične zabezpečovala akciová spoločnosť Slovenského plynárenského priemyslu – distribúcia Bratislava, rekonštrukciu vodovodu realizovala Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť Prievidza, a.s., obnovu splaškovej kanalizácie realizovala Stredoslovenská vodárenská akciová spoločnosť Banská Bystrica, obnovu telekomunikačných rozvodov realizovala akciová spoločnosť Slovak Telekom a rozvody káblovej televízie zabezpečovala spoločnosť s ručením obmedzeným DIGI SLOVAKIA – káblová televízia.
Celý projekt rekonštrukcie centrálnej časti mesta Bojnice bol spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Regionálneho operačného programu vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja,
vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a 5% z rozpočtu mesta. Áno, bolo to pred necelým rokom, keď nastúpili mechanizmy a dnes týchto 5 000 m2 obnovenej plochy s rozpočtovými nákladmi takmer 1,2 milióna eur bolo odovzdané do užívania.
Finančne bola rekonštrukcia veľmi náročná a mesto pri súčasnom počte obyvateľov nemohlo získať z fondov Európskej únie toľko finančných prostriedkov, aby mohla byť realizovaná kompletná rekonštrukcia námestia centrálnej časti mesta. Preto sme ju museli rozdeliť na dve etapy. Všetky práce, ktoré boli doteraz realizované, považujeme za prvú etapu rekonštrukcie. Sme si veľmi dobre vedomí toho, že je potrebná aj druhá etapa obnovy. Urobíme všetko preto, aby sme zrekonštruovali aj druhú stranu námestia minimálne v takej kvalite a časovom horizonte, ako prvú. Mesto je pripravené v prípade zverejnenia výzvy pokračovať v rekonštrukcii a uchádzať sa o prostriedky z fondov Európskej únie.
Rekonštrukcia Hurbanovho námestia sa určite významne zapíše do histórie mesta Bojnice a bude ďalším medzníkom v jeho bohatej histórii.
Ďakujem všetkým, ktorí sa o zrod tohto diela najviac zaslúžili:
- autorom projektu - Ing. arch. Vladimírovi Letovancovi, Ing. arch. Štefanovi Minárikovi a Ing. arch. Ivanovi Mórovi;
- generálnemu dodávateľovi stavby - akciovej spoločnosti SATES, Považská Bystrica – generálnemu riaditeľovi Ing. Ladislavovi Bačíkovi;
- vedúcemu stavby pánovi Milanovi Hubockému, ktorý dohliadal na stavbu a riadil práce;
- subdodávateľom:
- spoločnosti s ručením obmedzeným SEMMELROCK STEIN+DESIGN Sereď - dodávateľovi dlažby;
- dodávateľovi osvetlenia, spoločnosti s ručením obmedzeným MONDEX Banská Bystrica,
- dodávateľovi mobiliáru, spoločnosti s ručením obmedzeným ekoDEA&Dr.Štefan Bratislava,
- a spoločnosti s ručením obmedzeným TVORSAD Trnava za realizáciu výsadby;
- Trenčianskemu samosprávnemu kraju a zvlášť jeho predsedovi MUDr. Pavlovi Sedláčkovi, MPH za spoluprácu pri implementácii operačného programu, bez ktorého by sme celú obnovu nemohli realizovať;
- stavebnému dozoru – Ing. Petrovi Šimrákovi;
- zamestnancom mestského úradu, osobitne oddeleniu regionálneho rozvoja a životného prostredia pod vedením Ing. Beaty Tihanyiovej;
- aj Vám, vážení spoluobčania, za trpezlivosť.
V rámci rekonštrukcie námestia Kamenárstvo - Kameň - Miroslava Miča zrekonštruovalo aj pamätník obetiam II. svetovej vojny. Jeho nové dôstojné miesto je medzi objektom bývalého Pivára a kultúrnym centrom.

Vážení spoluobčania,
piatok 27. apríla sme slávnostne odovzdali do užívania Hurbanovo námestie po jeho rekonštrukcii a zároveň otvorili letnú turistickú sezónu v meste Bojnice. Po úspešnom ukončení obnovy námestie nabralo nový šat, čím sa zvýši estetický vzhľad celého mesta a zároveň prispeje ku skvalitneniu životného prostredia nielen NÁS – jeho obyvateľov, ale aj návštevníkov, ktorí sem prídu za oddychom a kultúrou nielen počas leta, ale počas celého roka. Nech nám všetkým slúži, nech tu zažijeme veľa príjemných a pekných chvíľ.

- František Tám, primátor mesta Bojnice -


 

Hurbanovo námestie - rekonštrukcia 1.etapa

Večerné námestie

Večerné námestie
Autor: Čuma Roman


 

Urbanistická štúdia rekonštrukcie Hurbanovho námestia v Bojniciach

Dňa 22. októbra 2008 počas rokovania Mestské zastupiteľstva v Bojniciach predstavil Ing. arch. Vladimír Letovanec Urbanistickú štúdiu rekonštrukcie hurbanovho námestia. v Bojniciach.  Okrem dispozičného riešenia, boli predstavené aj plánované zmeny v doprave na Hurbanovom námestí, ako aj mestský mobiliár a ostatné doplnky.

Táto štúdia bola vypracovaná na základe požiadavky mesta Bojnice a mala by slúžiť ako podklad pre získanie finančných prostriedkov na celkovú rekonštrukciu Hurbanovho námestia zo zdrojov Európskej komisie, resp. iných zdrojov.

 

 

 

Ku prezentovaným návrhom sa rozprúdila zaujímavá diskusia. Pre tých, ktorí sa nezúčastnili tohto stretnutia sme v priložených súboroch pripravili dokumentáciu z tejto prezentácie.

 


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka