Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa - ešte ponechať

Titulná strana k prílohe č. 14 k VZN č. 14-2006 - Trhový poriadok Sokoliarska skupina Hieraaetus z Bojníc, o. z. - zverejnené 11.04.2016
 Titulná strana k prílohe č. 14 k VZN č. 14-2006 - Trhový poriadok Sokoliarska skupina Hieraaetus z Bojníc, o. z..pdf (201.2 kB) (201.2 kB)

 
Návrh programového rozpočtu mesta Bojnice na roky 2016 - 2018 - zmena
 navrh_programoveho_rozpoctu_mesta_bojnice_na_roky_2016_-_2018_-_zmena.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 

Úradná tabuľa - Výberové konania

Výberové konanie - riaditeľ ZŠ s MŠ Bojnice

Zverejnené 30.4.2019 -správca- Vyprší o 4 dni.


 

Úradná tabuľa - Rozpočet

Správa o plnení rozpočtu a návrh záverečného účtu mesta Bojnice k 31.12.2018

Zverejnené 14.5.2019 -správca- Vyprší o 9 dní.


 

Správa o plnení programového rozpočtu mesta Bojnice k 31.12.2018

Zverejnené 14.5.2019 -správca- Vyprší o 9 dní.


 

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Bojnice k 31.12.2018

Zverejnené 14.5.2019 -správca- Vyprší o 9 dní.


 

Návrh rozpočtu mesta Bojnice na roky 2019 - 2021

Zverejnené 27.11.2018 -správca-


 

Návrh programového rozpočtu mesta Bojnice na roky 2019 - 2021

Zverejnené 27.11.2018 -správca-


 

Návrh rozpočtu mesta Bojnice na roky 2018 - 2020

Zverejnené 14.11.2017 -správca-


 

Návrh programového rozpočtu mesta Bojnice na roky 2018-2020

Zverejnené 14.11.2017 -správca-


 

Úradná tabuľa - Verejné vyhlášky SOcÚ Bojnice

Mesto Bojnice, Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko Prievidza, Dlhá 3, 971 01 Prievidza, Stavebné povolenie, Podacie číslo mesta: 56378/2018; Podacie číslo SOcÚ: 596/2018/SP

Zverejnené 17.5.2019 -správca- Vyprší o 14 dní.


 

Mesto Bojnice, Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko Prievidza, Dlhá 3, 971 01 Prievidza, Rozhodnutie, Podacie číslo mesta: 54658/2018; Podacie číslo SOcÚ: 444/2018/SP-2

Zverejnené 17.5.2019 -správca- Vyprší o 14 dní.


 

Mesto Bojnice, Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko Prievidza, Dlhá 3, 971 01 Prievidza, Stavebné povolenie, Podacie číslo mesta: 50189/2018; Podacie číslo SOcÚ: 254/2018/SP-3

Zverejnené 16.5.2019 -správca- Vyprší o 11 dní.


 

Mesto Bojnice, Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko Prievidza, Dlhá 3, 971 01 Prievidza, Oznámenie o začatí konania na predčasné užívanie stavby + Formulár EIA + Žiadosť o predčasné užívanie, Podacie číslo mesta: 296/2019; Podacie číslo SOcÚ: 87/2019/SP-2

Zverejnené 11.3.2019 -správca- Vyprší o 294 dní.


 

Mesto Bojnice, Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko Prievidza, Dlhá 3, 971 01 Prievidza, Stavebné povolenie, Podacie číslo mesta: 1608/2018; Podacie číslo SOcÚ: 112/2018/SP-3

Zverejnené 24.8.2018 -správca-


 

Mesto Bojnice, Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko Prievidza, Dlhá 3, 971 01 Prievidza, Stavebné povolenie, Podacie číslo mesta: 1810/2018; Podacie číslo SOcÚ: 130/2018/SP-4

Zverejnené 17.8.2018 -správca-


 

Mesto Bojnice, Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko Prievidza, Dlhá 3, 971 01 Prievidza, Stavebné povolenie, Podacie číslo mesta: 136/2017; Podacie číslo SOcÚ: 12/2017/SP

Zverejnené 14.8.2018 -správca-


 

Mesto Bojnice, Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko Prievidza, Dlhá ul. č.3; Formulár EIA - Žiadosť o stavebné povolenie - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania; Podacie číslo mesta: 1607/2018; Podacie číslo SOcÚ: 111/2018/SP

Zverejnené 18.7.2018 -správca-


 

Mesto Bojnice, Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko Prievidza, Dlhá ul. č.3; Formulár EIA - Žiadosť o stavebné povolenie - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania; Podacie číslo mesta: 1608/2018; Podacie číslo SOcÚ: 112/2018/SP

Zverejnené 11.7.2018 -správca-


 

Mesto Bojnice, Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko Prievidza, Dlhá ul. č.3; Žiadosť o stavebné povolenie; Podacie číslo mesta: 1810/2018; Podacie číslo SOcÚ: 130/2018/

Zverejnené 2.7.2018 -správca-


 

Mesto Bojnice, Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko Prievidza, Dlhá ul. č.3; EIA; Podacie číslo mesta: xxxx/2018; Podacie číslo SOcÚ: 130/2018/

Zverejnené 2.7.2018 -správca-


 

Mesto Bojnice, Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko Prievidza, Dlhá ul. č.3; Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania; Podacie číslo mesta: 1810/2018; Podacie číslo SOcÚ: 130/2018/SP-2

Zverejnené 2.7.2018 -správca-


 

Mesto Bojnice, Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko Prievidza, Dlhá ul. č.3; Stavebné povolenie; Podacie číslo mesta: 136/2017; Podacie číslo SOcÚ: 12/2017/SP

Zverejnené 11.9.2017 -bita-


 

Mesto Bojnice, Sládkovičova 1, Oznámenie o oprave chyby v písaní oznámenia k ohláseniu udržiavacích prác, Podacie číslo mesta: RRaŽP 4025/17/501

Zverejnené 21.7.2017 -správca-


 

Mesto Bojnice, Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko Prievidza, Dlhá ul. č.3; Rozhodnutie; Podacie číslo mesta:08226/2016; Podacie číslo SOcÚ: 763/2016/SP

Zverejnené 31.5.2017 -správca-


 

Mesto Bojnice, Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko Prievidza, Dlhá ul. č.3; IBV OKRAJOVÁ BOJNICE - KOMUNIKÁCIE, SPEVNENÉ PLOCHY, INŽINIERSKE SIETE, objekt SO 01 Preložka VN vedenia a prípojky VN pre TS - informácia o podaní žiadosti o stavebné povolenie; Podacie číslo mesta:1355/2017; Podacie číslo SOcÚ: 95/2017/SP

Zverejnené 28.4.2017 -správca-


 

Mesto Bojnice, Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko Prievidza, Dlhá ul. č.3; IBV OKRAJOVÁ BOJNICE - KOMUNIKÁCIE, SPEVNENÉ PLOCHY, INŽINIERSKE SIETE, objekt SO 01.2 Rekonštrukcia prípojky NN pre regulačnú stanicu plynu, SO 01.3 Úprava prípojky NN pre vonkajšie osvetlenie, SO 06 Rozšírenie STL plynovodu, SO 07 Distribučné rozvody NN, SO 08 Verejné osvetlenie, SO 09 Telekomunikačné rozvody - informácia o podaní žiadosti o stavebné povolenie; Podacie číslo mesta:136/2017; Podacie číslo SOcÚ: 12/2017/SP

Zverejnené 28.4.2017 -správca-


 

Mesto Bojnice, Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko Prievidza, Dlhá ul. č.3; IBV OKRAJOVÁ BOJNICE - KOMUNIKÁCIE, SPEVNENÉ PLOCHY, INŽINIERSKE SIETE, objekt SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a chodníky - informácia o podaní žiadosti o stavebné povolenie; Podacie číslo mesta:41/2017; Podacie číslo SOcÚ: 11/2017/SP

Zverejnené 28.4.2017 -správca-


 

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Zverejnené 3.2.2017 -správca-


 

Mesto Bojnice, Oznámenie o vydaní rozhodnutia

Zverejnené 12.7.2016 -správca-


 

Mesto Bojnice, Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko Prievidza, Dlhá ul. č.3; Podacie číslo SOcÚ: 4/2016/SP-2

Zverejnené 25.2.2016 -správca-
Aktualizované: 10.11.2016 -ph-


 

Úradná tabuľa - Hlavný kontrolór

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019Vytlačiť
 


 

Zverejnené 27.11.2018 -správca-


 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Bojnice na I. polrok 2018Vytlačiť
 


 

Zverejnené 22.11.2017 -správca-


 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Bojnice na II. polrok 2017 Vytlačiť
 


 

Zverejnené 30.6.2017 -správca-


 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Bojnice na II. polrok 2017Vytlačiť
 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Bojnice na II. polrok 2017 navrh_planu_kontrolnej_cinnosti_2polrok2017.pdf navrh_planu_kontrolnej_cinnosti_2polrok2017.pdf (46.7 kB)

 

Zverejnené 5.6.2017 -správca-


 

dnes je: 20.5.2019

meniny má: Bernard

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka