Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Územnoplánovacie činnosti

Stanovisko k investičnému zámeru výstavby

Stanovisko mesta ako vlastníka susednej nehnuteľnosti k dokumentácii pre územné rozhodnutie (stavebné povolenie)

Vydanie územnoplánovacej informácie k funkčnému využitiu pozemku

 

 

Stanovisko k investičnému zámeru výstavby

Záväzné stanovisko sa vydáva ako jeden z podkladov nutných pre začatie územného a stavebného konania k investičnému zámeru. 

K vybaveniu potrebujete

  • Žiadosť o stanovisko k investičnému zámeru výstavby
  • K vydaniu stanoviska mesta k investičnému zámeru predložte štúdiu stavby, príp. projektovú dokumentáciu v mierke 1:100, ktoré musia obsahovať okrem iného aj výkres situácie umiestnenia budúcej stavby,

 

Vybavuje:

 

Stanovisko mesta ako vlastníka susednej nehnuteľnosti k dokumentácii pre územné rozhodnutie (stavebné povolenie)

K vybaveniu potrebujete

  • Žiadosť o stanovisko k dokumentácii pre územné rozhodnutie (stavebné povolenie) ako vlastníka susednej nehnuteľnosti 
  • Projektovú dokumentáciu príslušného stupňa v závislosti od toho, pre aké konanie potrebujete stanovisko mesta. Napr. k stanovisku mesta pre vydanie územného rozhodnutia potrebujete projektovú dokumentáciu na územné rozhodnutie, k stanovisku mesta k vydaniu stavebného povolenia treba predložiť projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie,

 

Vybavuje:

 

Vydanie územnoplánovacej informácie k funkčnému využitiu pozemku

Územnoplánovacia informácia resp. vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemku/pozemkov sa vydáva pre účely majetkoprávneho vysporiadania, pre účely finančných inštitúcií, pre účely konania o vyňatí plôch z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, pre účely projektovej a investičnej prípravy zámeru využitia nehnuteľností z hľadiska jeho súladu s platnou územnoplánovacou dokumentáciou mesta.

K vybaveniu potrebujete

  • Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie k funkčnému využitiu pozemku 
  • Snímku z mapy s vyznačením predmetných pozemkov

 

Vybavuje:


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka