Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné vyhlášky SOcÚ Bojnice

Úradná tabuľa - Verejné vyhlášky SOcÚ Bojnice

Mesto Bojnice, Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko Prievidza, Dlhá 3, 971 01 Prievidza, Stavebné povolenie, Podacie číslo mesta: 1608/2018; Podacie číslo SOcÚ: 112/2018/SP-3

Zverejnené 24.8.2018 -správca-


 

Mesto Bojnice, Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko Prievidza, Dlhá 3, 971 01 Prievidza, Stavebné povolenie, Podacie číslo mesta: 1810/2018; Podacie číslo SOcÚ: 130/2018/SP-4

Zverejnené 17.8.2018 -správca-


 

Mesto Bojnice, Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko Prievidza, Dlhá 3, 971 01 Prievidza, Stavebné povolenie, Podacie číslo mesta: 136/2017; Podacie číslo SOcÚ: 12/2017/SP

Zverejnené 14.8.2018 -správca-


 

Mesto Bojnice, Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko Prievidza, Dlhá ul. č.3; Formulár EIA - Žiadosť o stavebné povolenie - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania; Podacie číslo mesta: 1607/2018; Podacie číslo SOcÚ: 111/2018/SP

Zverejnené 18.7.2018 -správca-


 

Mesto Bojnice, Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko Prievidza, Dlhá ul. č.3; Formulár EIA - Žiadosť o stavebné povolenie - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania; Podacie číslo mesta: 1608/2018; Podacie číslo SOcÚ: 112/2018/SP

Zverejnené 11.7.2018 -správca-


 

Mesto Bojnice, Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko Prievidza, Dlhá ul. č.3; Žiadosť o stavebné povolenie; Podacie číslo mesta: 1810/2018; Podacie číslo SOcÚ: 130/2018/

Zverejnené 2.7.2018 -správca-


 

Mesto Bojnice, Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko Prievidza, Dlhá ul. č.3; EIA; Podacie číslo mesta: xxxx/2018; Podacie číslo SOcÚ: 130/2018/

Zverejnené 2.7.2018 -správca-


 

Mesto Bojnice, Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko Prievidza, Dlhá ul. č.3; Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania; Podacie číslo mesta: 1810/2018; Podacie číslo SOcÚ: 130/2018/SP-2

Zverejnené 2.7.2018 -správca-


 

Mesto Bojnice, Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko Prievidza, Dlhá ul. č.3; Stavebné povolenie; Podacie číslo mesta: 136/2017; Podacie číslo SOcÚ: 12/2017/SP

Zverejnené 11.9.2017 -bita-


 

Mesto Bojnice, Sládkovičova 1, Oznámenie o oprave chyby v písaní oznámenia k ohláseniu udržiavacích prác, Podacie číslo mesta: RRaŽP 4025/17/501

Zverejnené 21.7.2017 -správca-


 

Mesto Bojnice, Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko Prievidza, Dlhá ul. č.3; Rozhodnutie; Podacie číslo mesta:08226/2016; Podacie číslo SOcÚ: 763/2016/SP

Zverejnené 31.5.2017 -správca-


 

Mesto Bojnice, Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko Prievidza, Dlhá ul. č.3; IBV OKRAJOVÁ BOJNICE - KOMUNIKÁCIE, SPEVNENÉ PLOCHY, INŽINIERSKE SIETE, objekt SO 01 Preložka VN vedenia a prípojky VN pre TS - informácia o podaní žiadosti o stavebné povolenie; Podacie číslo mesta:1355/2017; Podacie číslo SOcÚ: 95/2017/SP

Zverejnené 28.4.2017 -správca-


 

Mesto Bojnice, Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko Prievidza, Dlhá ul. č.3; IBV OKRAJOVÁ BOJNICE - KOMUNIKÁCIE, SPEVNENÉ PLOCHY, INŽINIERSKE SIETE, objekt SO 01.2 Rekonštrukcia prípojky NN pre regulačnú stanicu plynu, SO 01.3 Úprava prípojky NN pre vonkajšie osvetlenie, SO 06 Rozšírenie STL plynovodu, SO 07 Distribučné rozvody NN, SO 08 Verejné osvetlenie, SO 09 Telekomunikačné rozvody - informácia o podaní žiadosti o stavebné povolenie; Podacie číslo mesta:136/2017; Podacie číslo SOcÚ: 12/2017/SP

Zverejnené 28.4.2017 -správca-


 

Mesto Bojnice, Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko Prievidza, Dlhá ul. č.3; IBV OKRAJOVÁ BOJNICE - KOMUNIKÁCIE, SPEVNENÉ PLOCHY, INŽINIERSKE SIETE, objekt SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a chodníky - informácia o podaní žiadosti o stavebné povolenie; Podacie číslo mesta:41/2017; Podacie číslo SOcÚ: 11/2017/SP

Zverejnené 28.4.2017 -správca-


 

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Zverejnené 3.2.2017 -správca-


 

Mesto Bojnice, Oznámenie o vydaní rozhodnutia

Zverejnené 12.7.2016 -správca-


 

Mesto Bojnice, Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko Prievidza, Dlhá ul. č.3; Podacie číslo SOcÚ: 4/2016/SP-2

Zverejnené 25.2.2016 -správca-
Aktualizované: 10.11.2016 -ph-


 

Úradná tabuľa - Verejné vyhlášky SOcÚ Bojnice

Doplnok č. 3 k ÚPN-SÚ kúpeľného miesta Bojnice

Zverejnené 21.9.2011 -správca-


 

Mesto Bojnice, Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko Prievidza, Dlhá 3, 971 01 Prievidza, Oznámenie o začatí doplňujúceho spojeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania, Podacie číslo mesta: 49694/2018; Podacie číslo SOcÚ: 196/2018/SP-5

Zverejnené 17.12.2018 -správca-


 

Mesto Bojnice, Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko Prievidza, Dlhá 3, 971 01 Prievidza, Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania, Podacie číslo mesta: 56397/2018; Podacie číslo SOcÚ: 597/2018/SP

Zverejnené 17.12.2018 -správca-


 

Mesto Bojnice, Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko Prievidza, Dlhá 3, 971 01 Prievidza, Rozhodnutie, Podacie číslo mesta: 50189/2018; Podacie číslo SOcU: 254/2018/SP-2

Zverejnené 17.12.2018 -správca-


 

Mesto Bojnice, Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko Prievidza, Dlhá 3, 971 01 Prievidza, Stavebné povolenie, Podacie číslo mesta: 54413/2018; Podacie číslo SOcÚ: 425/2018/SP

Zverejnené 11.12.2018 -správca-


 

Mesto Bojnice, Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko Prievidza, Dlhá 3, 971 01 Prievidza, Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania, Podacie číslo mesta: 1332/2018; Podacie číslo SOcÚ: 73/2018/SP

Zverejnené 14.11.2018 -správca-


 

Mesto Bojnice, Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko Prievidza, Dlhá 3, 971 01 Prievidza, Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, Podacie číslo mesta: 49629/2018; Podacie číslo SOcÚ: 189/2018/SP

Zverejnené 31.10.2018 -správca-


 

Mesto Bojnice, Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko Prievidza, Dlhá 3, 971 01 Prievidza, Oznámenie o začatí doplňujúceho spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania, Podacie číslo mesta: 1831/2017; Podacie číslo SOcÚ: 157/2017/SP-7

Zverejnené 12.10.2018 -správca-


 
Položky 1-8 z 169

dnes je: 16.1.2019

meniny má: Kristína

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka