Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Matrika

Postup ako vybaviť rodný list pre novonarodené dieťatko

Postup pred uzavretím manželstva pre štátnych príslušníkov Slovenskej republiky

Postup pred uzavretím manželstva pre cudzích štátnych príslušníkov

 

Postup ako vybaviť rodný list pre novonarodené dieťatko

Rodný list Vášho novonarodené dieťatka musí vybaviť len otec dieťaťa. Potrebné sú obidva občianske preukazy rodičov dieťaťa.

Ak otec dieťaťa nemôže prísť (pracuje v zahraničí, vojak, iné skutočnosti) musí byť k matkinmu občianskemupreukazu priložené otcove čestné vyhlásenie o mene dieťaťa s overeným podpisom otca dieťaťa. (Podpis overuje každý obecný úrad, mestský úrad, notár. V zahraničí náš zastupiteľský úrad.)

 

Postup pred uzavretím manželstva pre štátnych príslušníkov Slovenskej republiky

Štátny občan SR musí predložiť na matričný úrad v Bojniciach nasledovné doklady:
a) žiadosť o uzavretie manželstva a povolenie na uzavretie manželstva z matričného úradu posledného trvalého pobytu jedného zo snúbencov
b) rodný list (originál, alebo overenú kópiu)
c) platný občiansky preukaz
d) úmrtný list zomretého manžela/lky/, ak ide o ovdovelého/lú/ snúbenca
e) právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je snúbenec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený

 

Postup pred uzavretím manželstva pre cudzích štátnych príslušníkov

„Cudzinec“ pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu v Bojniciach najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:
a) rodný list
b) doklad o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva – osvedčenie (Doklad o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva – osvedčenie platí šesť mesiacov).
c) doklad o štátnom občianstve
d) doklad o pobyte
e) potvrdenie o osobnom stave
f) úmrtný list zomretého manžela/lky/, ak ide o ovdovelého cudzinca
g) právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený
h) doklad, ktorým možno preukázať totožnosť čiže cestovný pas
 

Všetky doklady bod a) až g) musia byť preložené súdnym tlmočníkom do jazyka slovenského, s tlmočníckou osvedčovacou doložkou.

Doklady vydané v štáte, s ktorým nemá SR „Zmluvu o právnej pomoci“ musia byť overené zastupiteľským úradom SR v tej krajine.
Aktuálny zoznam štátov, s ktorým má SR „Zmluvy o právnej pomoci“ je k dispozícii na každom matričnom úrade v SR.
Doklady vydané v štáte, s ktorým má SR „Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia“ musia mať osvedčenie „APOSTILE“ vydané príslušným úradom v tom štáte. Aktuálny zoznam orgánov zmluvných strán je k dispozícii na každom matričnom úrade v SR.


Doklady je potrebné vybavovať včas. Predložiť ich príslušnému matričnému úradu podľa miesta trvalého pobytu slovenského štátneho občana.


V prípade uzavretia manželstva v cudzine sa upúšťa od predloženia horeuvedených  dokladov, manželia môžu mať len Slávnostné prijatie po uzavretí manželstva. priebeh obradu je podobný ako sobáš, ale bez vyhlásenia snúbencov.


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka