Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zaujímavosti

Múzeum praveku Slovenska - Prepoštská jaskyňa

odkaz na stránku

 

Skupina historického šermu Bojník

odkaz na stránku

 

Sokoliari AQUILA Bojnice

odkaz na stránku

 

Mineralogické a banícke múzeum Jakuba Drevennáka

odkaz na stránku

 

3D prehliadka Bojníc

odkaz na stránku

 

Mysterium – escape room už aj v Bojniciach

odkaz na stránku


 

HORNONITRIANSKY BANSKÝ SKANZEN

Baňa Cígeľ

 

www.banskyskanzen.sk

 

obrázok

 

 

MIESTO KONANIA:  stredisko Baňa Cígeľ
TERMÍN PREHLIADOK:   denne okrem pondelka
ČAS PREHLIADOK: o 10.00 a 14.00
DĹŽKA TRVANIA:  3 hodiny ( max.)
Záujem o prehliadku mimo stanovených termínov je možné dohodnúť osobitne.
 
POZNÁMKA:
Potreba športového oblečenia a obutia
 
MINIMÁLNY POČET ÚČASTNÍKOV:        6
MAXIMÁLNY POČET ÚČASTNÍKOV:        50

- vstup detí vhodný od 6 rokov

- prevádzková doba počas celého roka a za každého počasia
- vstup je potrebné rezervovať aspoň deň dopredu na uvedených  
  telefónnych číslach

CENA:

Dospelá osoba: 8,30 €

Deti a žiaci základných škôl do 15 rokov - 4,98 €

Študenti stredných a vysokých škôl a dôchodcovia - 5,83 €

Pri menšom počte ako 6 osôb je vstup do skanzenu možný za poplatok 39,83 €.

Kolektívu žiakov, študentov a dôchodcov je možné poskytnúť zľavu zo základnej sadzby podľa počtu osôb.

CENA ZAHŔŇA: odborného sprievodcu, technický dozor, doprava vláčikom, výstroj návštevníkov (plášť, prilba, sebazáchranný prístroj, evidenčné známky), DPH

 
DOPRAVA:
- individuálna
- autobusová (minimálny počet 20 osôb), cena na osobu: 1,66 €
 
NÁSTUPNÉ MIESTA:
Prievidza autobusové nástupište za vysokou školou oproti stanici.  


PREDAJ VSTUPENIEK : 

Hornonitriansky banský skanzen

REZERVÁCIA VSTUPENIEK:
Turisticko – informačná kancelária Bojnice
Hurbanovo námestie 47, 972 01 Bojnice
tel./fax: 046/ 543 03 03
e-mail: tik.bojnice@stonline.sk

 

obrázok
 


 

ÚVODCestovný ruch nadobúda vo svete čoraz väčší ekonomický i sociálny význam. Preto sa stáva predmetom podpory národných vlád i miestnych a regionálnych samosprávnych orgánov. Na Slovensku zostáva podpora cestovného ruchu na úrovni vlády zatiaľ viac vo verbálnej podobe, ako v podobe konkrétnych opatrení na jeho podporu. Len orgány samosprávy pochopili, aký má cestovný ruch význam pre miestny a regionálny rozvoj. Vychádzajú pritom zo skutočnosti, že cestovný ruch:
a) ovplyvňuje tvorbu nových pracovných príležitostí pre miestne zdroje práce vtedy, ak sa zamestnáva obyvateľstvo daného regiónu. Tým sa zastavuje pokles domáceho obyvateľstva, ktoré v dôsledku nedostatku pracovných miest zvyčajne odchádza za prácou do iných regiónov;
b) ovplyvňuje zárobkovú situáciu miestneho obyvateľstva, stimuluje jeho dopyt, vytvára príležitosti pre podnikateľské aktivity, aktivuje rozvoj poľnohospodárskej výroby, remesiel, obchodu a tak zlepšuje hospodárske a sociálne pomery miestneho obyvateľstva;
c) stimuluje rozvoj technickej infraštruktúry (budovanie cestnej siete, telekomunikácií, zásobovanie pitnou vodou - budovanie vodovodu, kanalizácia, plynofikácia) a sociálnej infraštruktúry (modernizácia a výstavba bytového fondu, kultúrno-osvetových, zdravotníckych zariadení ap.), zlepšuje starostlivosť o životné prostredie a občiansku vybavenosť;
d) je zdrojom príjmov regiónu a tvorby hodnoty, multiplikačného efektu v kooperujúcich odvetviach, priamo i sprostredkovanie vplýva na tvorbu HDP a v dôsledku ekonomickej špecializácie regiónu na cestovný ruch je aj faktorom podpory medziregionálnej kooperácie;
e) má pozitívny priamy a sprostredkovaný vplyv na tvorbu a rast hrubého národného produktu regiónu a vplyvom rozvoja aktívneho zahraničného cestovného ruchu aj na devízové zhodnocovanie služieb cestovného ruchu.
Aby boli účinky cestovného ruchu v regionálnom rozvoji priaznivé, musí sa jeho vývoj koordinovať. To je úloha orgánov štátnej správy a miestnej samosprávy, miestnych a regionálnych združení cestovného ruchu. V opačnom prípade môže cestovný ruch spôsobiť rozpad miestneho priemyslu, vyvolať nekontrolovanú výstavbu rozličných zariadení cestovného ruchu, viesť k rozpredaju pôdy, poškodzovať prírodu a krajinu, narušiť osobitosti domácej kultúry, vyvolať sociálne napätie medzi miestnym obyvateľstvom a účastníkmi cestovného ruchu (GÚČIK, 2000).
Uvedomujúc si tento pozitívny vplyv cestovného ruchu na rozvoj regiónu a zároveň existujúci bohatý, i keď dosiaľ nie celkom využitý potenciál regiónu, obrátilo sa mesto Bojnice v spolupráci s ďalšími mestami regiónu Horná Nitra na Slovensko-švajčiarske združenie pre rozvoj cestovného ruchu, aby v spolupráci s katedrou cestovného ruchu a spoločného stravovania Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici spracovalo Stratégiu rozvoja cestovného ruchu v regióne Horná Nitra.
Tento dokument by sa mal stať základnou orientáciou pre všetky zainteresované subjekty pri príprave podmienok a realizácii cestovného ruchu v regióne.
Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Horná Nitra je materiál, ktorý je potrebné priebežne aktualizovať a dopĺňať podľa toho ako sa menia podmienky v cestovnom ruchu, ako aj očakávania a potreby účastníkov cestovného ruchu. Ďalej je potrebné aby sa s touto stratégiou oboznámilo čo najviac subjektov pôsobiacich v cestovnom ruchu (obce, podnikatelia, mimovládne organizácie), a tiež miestne obyvateľstvo. Pripomienky a návrhy na úpravu stratégie by sa mali priebežne zapracúvať, aby to bol neustále aktuálny dokument rozvoja cestovného ruchu v regióne Horná Nitra.
Zároveň sa riešitelia chcú touto formou poďakovať všetkým tým, ktorí aktívne spolupracovali na tvorbe uvedenej stratégie, poskytli potrebné údaje a cenné rady, umožńujúce dopracovať štúdiu do konečnej podoby. Sú to najmä predstavitelia a pracovníci Mestského úradu v Bojniciach, vybraní podnikatelia v cestovnom ruchu, starostovia vybraných obcí, predstavitelia združení, pracovníci turistických informačných kancelárií, Združenej strednej školy hotelových služieb a obchodu a ďalší.


CIEĽ STRATÉGIE

Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Horná Nitra sleduje nasledovné ciele:
- trvaloudržateľný rozvoj cestovného ruchu v regióne Horná Nitra, ktorý vytvára podmienky pre rozvoj cestovného ruchu aj v budúcnosti a obmedzí negatívny vplyv zvýšenej návštevnosti v regióne,
- vytvoriť podmienky pre poskytovanie kvalitných služieb cestovného ruchu v regióne. Kvalita služieb je hlavným strategickým faktorom rozvoja cestovného ruchu v budúcnosti,
- prostredníctvom cestovného ruchu prispieť k ekonomickému rozvoju regiónu, predovšetkým znížiť vysokú mieru nezamestnanosti a zvýšiť životnú úroveň jeho obyvateľstva.
Tieto čiastkové všeobecné ciele možno dosiahnuť tým, že sa vytvoria v regióne Horná Nitra postupne podmienky pre širšie využitie ako už existujúcej, tak aj potenciálnej ponuky cestovného ruchu. To si bude vyžadovať okrem iného širšiu spoluprácu všetkých subjektov, ktoré ovplyvňujú rozvoj cestovného ruchu v tomto regióne.
Rozvoj cestovného ruchu by mal postupne prinášať finančné prostriedky, ktoré umožnia ďalej skvalitňovať najmä materiálno-technické predpoklady a tiež umožnia ich využitie pre zlepšenie životných podmienok obyvateľov regiónu.
Nezanedbateľným prínosom by malo byť zlepšenie imidžu regiónu medzi návštevníkmi a pritiahnutie ďalšej potenciálnej klientely z domova i zo zahraničia.

VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA

Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Horná Nitra sa zamerala na územie, ktoré predstavuje z hľadiska cestovného ruchu ucelený región vyhľadávaný domácimi a zahraničnými návštevníkmi. Riešené územie sa v podstate zhoduje so súčasnými administratívnymi hranicami okresu Prievidza a len výnimočne a v minimálnej miere zasahuje na územie susedných okresov.

 

 


 

FORMULÁCIA PROJEKTOV AKO SÚČASŤ STRATEGICKÉHO PLÁNU REGIÓNU HORNÁ NITRA

 

V strategickom pláne sú formulované konkrétne aktivity.

Spolu s miestnymi aktérmi, ktorí sú reprezentovaní Regionálnym združením cestovného ruchu, Asociáciou podnikateľov a trénerov v cestovnom ruchu bolo rozhodnuté, že budú hlbšie rozpracované tri prioritné projekty, ktoré vyplývajú z tvorby regionálneho produktu:
- vytvorenie Banského múzea;
- vytvorenie Regionálneho návštevníckeho centra v Bojniciach;
- vytvorenie návštevníckeho okruhu severnou časťou regiónu Horná Nitra.

Formulácii projektov predchádzali tieto aktivity:

- návštevy objektov;
- rozhovory s akcionármi a príslušnými úradmi;
- zostavenie kalkulácií a rozpočtov v kooperácii s partnerskými tímami Asociáciou podnikateľov a trénerov v cestovnom ruchu a Regionálnym združením cestovného ruchu na Hornej Nitre.

Projektové formulácie sú zostavené rovnakou metodológiou, ktorá je aplikovaná v každom z troch projektov. Prínosom je, že spracovanie projektových formulácii prispelo k zvýšeniu schopnosti miestnych partnerov formulovať projekty.
 


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka